Alleen een advocaat kan het verzoek tot echtscheiding, het convenant en het ouderschapsplan met eventuele kind brief bij de rechtbank indienen. Meestal verzoekt de advocaat aan de rechter de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant volledig op te nemen in zijn beschikking of uitspraak. Hier door ontstaat een z.g. executoriale titel. Dit betekent dat na de uitspraak van de rechtbank alle afspraken in het convenant direct door een deurwaarder kunnen worden afgedwongen.

Bij niet nakoming door de ex partner kan er dus direct beslag op inkomen en goederen worden gelegd. Zodra het verzoekschrift is ingediend zijn partijen nog wel gehuwd maar niet meer voor elkaar verantwoordelijk. De gemeenschap is op dit moment al ontbonden.

Als de ene partij een schuld maakt is de andere daar niet meer voor aansprakelijk. Dit geldt overigens niet voor de normale huishoudelijke kosten. Een partij kan nu bv. een woning kopen waarbij de andere partij niet meer hoeft mee te tekenen.

Dit geldt tegenover de ex maar niet tegenover derden. Voor het niet aansprakelijk zijn tegenover derden, moet het verzoek tot echtscheiding worden ingeschreven in een register, het zogenaamde huwelijksgoederenregister. Veertien dagen na de inschrijving in dit register kunnen derden de andere partij niet meer aansprakelijk stellen.

 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA