Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure meestal maanden in beslag. Er moeten afspraken worden gemaakt over een mogelijke alimentatie, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, hoe verder met de kinderen en een direct noodzakelijke verdeling van de inboedel. Als partijen in goed overleg deze zaken kunnen regelen hoeft dit geen probleem te zijn maar soms kunnen partijen niet tot een goede regeling komen. En toch moet sommige zaken direct goed geregeld worden. Bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen door één van de partijen is dan de enige oplossing. De rechter roept partijen binnen 2 weken bij elkaar voor een mondelingen behandeling. Uiterlijk binnen 2 weken na deze behandeling zal de rechter een uitspraak doen. Deze aanvraag loopt altijd via een advocaat. Er is geen hoger beroep door de andere partij mogelijk tegen deze uitspraak. Wel kan deze tussentijds worden aangepast als de omstandigheden wijzigen. Een verzoek tot een voorlopige voorziening kan zelfs al worden aangevraagd als de echtscheidingsprocedure nog moet starten. De voorlopige voorzieningen blijven geldig totdat de rechter definitief uitspraak heeft gedaan in de echtscheidingsaanvraag. De aanvraag tot een voorlopige voorziening vervalt als niet binnen 4 weken na de uitspraak van de rechter een aanvraag tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank.

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA