“ Een kind heeft meer aan een goede scheiding dan aan een slecht huwelijk”

Als een kind te horen krijgt dat zijn ouders gaan scheiden geeft dit altijd heftige reacties. Dit hoeft niet altijd direct huilen of schelden te zijn of verwijten aan het adres van de ouders. Ieder kind beleeft deze periode op zijn eigen manier. Hoe een kind het beleeft, hangt bijvoorbeeld af van zijn karakter en leeftijd. Hoe de ouders omgaan met hun scheiding, de periode vóór de scheiding en hoe de voorgenomen scheiding aan de kinderen is verteld zijn van grote invloed hoe de kinderen de scheiding ervaren.

Boosheid kan een eerste reactie zijn. Boos op de “schuldige” ouder of ouders. Boosheid omdat zijn veilige en vertrouwde leven in gevaar komt. Het is mogelijk dat het kind zijn boosheid uit door bv weer te gaan bedplassen of veel ruzie te gaan maken met zijn broertje of zusje en vriendjes. Soms gaat een kind op zoek naar de aandacht van ouders door over grenzen heen te gaan en/of uit te dagen. Angst, zeker bij jongere kinderen, kan de beleving van de scheiding sterk negatief beïnvloeden. Boosheid en verdriet kan een kind uiten maar angst knaagt van binnen. Angst gaat vaak samen met eenzaamheid en zich in de steek gelaten voelen. Het kind gaat en veilige muur om zich heen bouwen zonder communicatie naar anderen. Natuurlijk kan een kind zich ook opgelucht voelen als, voorafgaand aan de scheiding, er veel ruzie en agressie in het huwelijk was.

Schuldgevoel komt veel voor bij jonge kinderen. Ze denken dat ze schuldig zijn aan de scheiding omdat ze niet altijd het lieve kind zijn maar ook weleens drammerig en vervelend.

Het meest vervelende bij een scheiding vinden kinderen dat ze vaak, bewust of onbewust, moeten kiezen tussen de ouders. Een simpele opmerking over pa of ma kan ervoor zorgen dat de andere ouder heel boos of verdrietig wordt. Ze leren wat wel en wat niet te zeggen.
 
Suggesties

Kinderen zijn het meest gebaat bij een eerlijke en duidelijke manier van communiceren en ondersteuning. Ook vervelende zaken moeten eerlijk worden besproken. Mogelijk geven onderstaande suggesties een leidraad in deze moeilijke periode.

Blijf goed luisteren naar je kind

Je kind zal veel vragen hebben over de echtscheiding; waar gaat papa of mama wonen? zie ik hem of haar nog wel? moet ik verhuizen? Het maakt zich zorgen en soms moet je kind zijn verhaal kwijt. Neem daar de tijd voor. Blijf rustig zitten, onderbreek je kind niet en wees voorzichtig met te snelle oplossingsgerichte reacties. Je kind wil gehoord worden. Het heeft behoefte aan geduld en jouw ongedeelde aandacht. Vaak stellen kinderen zich terughoudend op met hun emoties, omdat ze bang zijn dat jij overstuur raakt. Maak je kind duidelijk dat er ruimte is voor alle gevoelens. Vertel je kind bijvoorbeeld dat het normaal is om te hopen dat jij en je partner weer bij elkaar komen. Je kind kan zich schamen voor deze wens. Leg uit dat dit niet nodig is, omdat alle kinderen willen dat hun ouders bij elkaar zijn. Benadruk tegelijkertijd dat jullie echt niet meer bij elkaar komen.
 
Leg je kind uit dat de scheiding niet zijn schuld is

Veel kinderen denken dat zij de echtscheiding hebben veroorzaakt. Je moet je kind er geregeld van overtuigen dat het absoluut niet zijn schuld is. Het is belangrijk dat je de eerste jaren na de scheiding blijft benadrukken dat de scheiding een beslissing van jou en je partner is. En dat je kind daar niets mee te maken heeft.

Maak het niet mooier dan het is

Vertel je kind geen smoesjes, bijvoorbeeld dat papa even weg is voor de zaak. Want kinderen voelen het precies aan wanneer je iets voor ze achterhoudt. En dat zullen ze als onprettig ervaren, ook als ze weten dat je het voor hun bestwil doet. Kinderen moeten de ouders kunnen vertrouwen en hebben behoefte aan duidelijke, begrijpelijke antwoorden op hun vragen.
 
Ga niet wijzen

Probeer je in gesprekken met je kind, ook na de scheidingsperiode, niet negatief uit te laten over je partner. Daarvan raakt je kind in een loyaliteitsconflict. Probeer niet met je partner via je kind te communiceren en sta open voor positieve opmerkingen over je partner. Jouw kind mag van allebei zijn ouders houden. Als je je kind daarin belemmert zal het zich terugtrekken, gaan liegen of somber worden.
 
Stel je kind gerust

Vaak zijn kinderen bang dat er na de echtscheiding te weinig geld zal zijn voor eten, kleding of het huis. Leg je kind uit dat die angst onterecht is. Kinderen die bij hun moeder gaan wonen, kunnen soms bang zijn voor hun veiligheid. Vertel je kind daarom wat je van plan bent te doen bij brand of tegen inbrekers, zodat je kind zich geen zorgen hoeft te maken.
 
Vraag naar vriendjes met gescheiden ouders

Vraag je kind of het vriendjes of vriendinnetjes heeft met gescheiden ouders. Het geeft je een beeld hoe je kind naar een echtscheiding kijkt en waar het bang voor is. Je hebt dan de mogelijkheid om misverstanden uit de weg te ruimen. Bovendien kun je je kind bewustmaken van het feit dat het niet de enige is met gescheiden ouders.
 
Lees samen een boek over scheiden

Op ieder niveau zijn er boeken te koop over echtscheidingen. Koop samen een boek en bespreek het samen. Het helpt je stap voor stap zaken te bespreken. Bovendien structureert het de gedachten van je kind. Je kind heeft door het lezen van een boek een basis voor het stellen van vragen en opmerkingen.

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA