In deze fase wordt daadwerkelijk aan de scheiding gewerkt tot aan het moment van daadwerkelijk uit elkaar gaan; de verhuizing. Een echtscheidingsconvenant moet worden opgesteld met daarin afspraken over de kinder- en/of partneralimentatie. Het ouderschapsplan moet worden opgesteld met daarin afspraken over de omgang met de kinderen. De scheiding gaat iedere dag zijn plaats innemen in het dagelijks leven.
 
De directe omgeving en familie geven hun reactie. Maar ook andere zaken als de verdeling van de boedel, verdeling van het vermogen, het pensioen, de verkoop van het huis, de aankoop of het huren van een andere woning en nieuwe hypotheekberekeningen moeten worden gemaakt. Juist in deze fase kan Drechtsteden Echtscheidingen.nl u bijstaan om alles in goede banen te leiden. Ook hier is het weer van cruciaal belang dat het contact met uw (aanstaande) ex goed blijft zodat u kunt blijven communiceren.
 
Mogelijk krijgt u hierbij (weer) het gevoel dat alles van uw kant moet komen. Bedank uw partner als hij wel iets heeft geregeld. Het kan de negatieve spiraal doorbreken waar u allebei voordeel uit kunt halen.

De melding
 
De scheidingsmelding of hoe vertel ik het mijn partner is zo belangrijk dat dit onderwerp nu beperkt en verder op deze site als apart onderdeel (zie menubalk: hoe vertel ik het) wordt besproken. De scheidingsmelding is de mededeling van de ene aan de andere partij dat hij of zij wil scheiden. De scheidingsmelding is voltooid wanneer de ander dit heeft gehoord, begrepen en hier (emotioneel) op heeft gereageerd. Het is van groot belang dat de scheidingsmelding plaatsvindt op een voor beide partners geschikt moment, in alle rust, op de juiste toon en met de mogelijkheid voor de andere partner om hierop te reageren.
 
Dit afscheidsgesprek is een zeer belangrijke fase in het echtscheidingsproces en geeft het begin aan van het daadwerkelijk in gang zetten van de scheiding.

De scheidingsmelding moet altijd door één van de partners zelf worden gedaan. Een scheidingsmelding door een derde persoon, zoals een advocaat of deurwaarder, zal een averechts effect hebben op de andere partner. Het gaat hier immers om een zeer persoonlijke zaak. Vluchten voor de melding is een vlucht voor de reactie van de ander, terwijl deze reactie juist nodig is. Zowel voor het huwelijksaanzoek als voor de scheidingsmelding zijn er twee partijen nodig.  
 
 

 
 
 
In deze fase van het huwelijk wordt serieus aan een scheiding gedacht en wordt dit ook aan de partner verteld. Het huwelijk is “ dood ” en het zal nooit meer goed komen. Het is voor beide partners vaak een chaotische en emotionele periode waarin gevoelens als angst, verdriet, agressie en schuldgevoel elkaar afwisselen. De sfeer in huis wordt negatief beïnvloed door heftige ruzies, waar de kinderen negatief op reageren en beide partners geven elkaar daarvan de schuld. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen deze periode als de moeilijkste periode van de hele echtscheiding ervaren. De toekomst is voor iedereen onzeker en er heerst angst voor wat komen gaat. Het belangrijkste onderdeel van de scheiding, de scheidingsmelding, geeft partijen en de kinderen duidelijkheid. Het neemt het verdriet en de emoties niet weg maar geeft wel een duidelijke weg aan die partijen gekozen hebben: scheiding.  
 
   
 
 
 
  
Na de scheidingsmelding komt de periode dat de scheiding wordt aanvaard. De gevolgen van de scheiding en hoe te gaan scheiden wordt besproken. Het wordt de kinderen verteld die het, op wat oudere leeftijd, meestal al lang wisten. Het is een tijd van moeten accepteren dat alles gaat veranderen. Teleurstelling, verdriet, agressie en schuldgevoel gaan langzaam hun eigen plek vinden.

Geleidelijk aan komt de weg vrij voor een eerste gevoel van opluchting, naast de andere, sombere gevoelens. Het scheidingsbesluit staat vast en geeft een soort van zekerheid die de emoties een plaats geven.
 
Partijen komen te weten waar men aan toe is en het gevoel van schuld, schuldtoewijzing en de angst voor de onzekere toekomst worden bespreekbaar. Men kan aan de zakelijke afwikkeling beginnen.
 
In deze fase wordt meestal besloten om voor Mediation te kiezen en zelf te beslissen hoe uit elkaar te gaan of de advocaten alles te laten regelen. De wereld gaat veranderen.
 
 
 
De wet geeft in Nederland slechts één grond voor echtscheiding: de duurzame ontwrichting. Deze periode in het huwelijk is door de partijen meestal moeilijk te omschrijven. De kinderen gaan hun mening geven over de thuissituatie. Er wordt vaak gezegd dat het door de jaren erin is geslopen en “ de koek is op ”. Er zijn teveel negatieve herinneringen, emoties, aannames en een moeizame communicatie die het huwelijk als slecht waarderen. Het scheidingsteken in deze fase is dat er altijd en (on) bewust een verschillende betekenis of uitleg wordt gegeven over een gebeurtenis.

Een voorbeeld. De man zit met problemen op zijn werk en verwacht er thuis over te kunnen praten. De vrouw zit de hele dag thuis met lastige kinderen en wil hier met de man over praten.

De man: “ Mijn vrouw luistert niet naar mijn problemen.”
De vrouw: “ Als hij thuis komt wil hij niet praten over de kinderen, maar alleen over zijn werk. Het zijn toch ook zijn kinderen! ”

Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat er niet goed wordt gecommuniceerd. Geen van de partijen kan zijn verhaal kwijt en wil het daarom ook niet aanhoren van de andere partij. De periode van duurzame ontwrichting houdt vaak een verarming van de relatie in en een groot verschil in de uitleg van gebeurtenissen. Partijen kunnen en willen niet meer communiceren over hun emoties. Er wordt steeds meer gekeken naar andere relaties die  schijnbaar wel goed zijn.
 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


Scheiden zonder rechter
Uncategorized
0
Sterke toename van het aantal scheidingen
Uncategorized
0

logo RMA