De overheid kan de kosten van de advocaat betalen voor partijen die daar, op grond van hun inkomen, in aanmerking voor komen. Dit wordt een toevoeging genoemd. De toevoeging wordt gegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. De partij die in aanmerking komt, moet dit meestal zelf aanvragen. De beslissing is voorlopig en kan bij de definitieve vaststelling worden gewijzigd of niet worden toegekend. Er moet wel altijd een eigen bijdrage worden betaald. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen.

Bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl kunt u geen toevoeging aanvragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Als een partij in aanmerking zou komen voor een toevoeging voor de advocaatkosten door de Raad voor Rechtsbijstand, geldend voor het personen en familierecht, dan kunt u mogelijk bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl dezelfde eigen bijdrage betalen. Bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl geldt wel de eis dat, op 1 januari, het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen, van beide partijen, niet hoger was dan €. 5.000,00 en voor de vaststelling van het inkomen, wordt het bruto inkomen gehanteerd van vorig jaar. Dit staat dichter bij de huidige financiële situatie. Deze gegevens staan op de jaaropgave van de werkgever of uitkeringsinstantie en het jaarlijkse overzicht van de bank met alle bankrekeningen en saldo's per 1 januari.  
  
De eigen bijdrage voor een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand in het personen en familierecht voor advocaatkosten.
 

Gehuwd of geregistreerd partnerschap normen 2016

Belastbaar jaarinkomen 2013 (1)              Eigen bijdrage

                   t/m €. 25.600,00                €. 340,00
€. 25.601,00 t/m €. 26.600,00               €. 412,00
€. 26.601,00 t/m €. 27.900,00               €. 566,00
€. 27.901,00 t/m €. 31.100,00               €. 720,00
€. 31.101,00 t/m €. 36.800,00               €. 849,00
> €. 36.801,00                 Geen


heffingvrijvermogen in box 3 hoger dan €. 21.139,00: aanvrager krijgt geen toevoeging (2)

(1) Bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl wordt het bruto jaarinkomen van vorig jaar gehanteerd.

(2) Bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl mag het totale saldo op alle bankrekeningen, per 1 januari, niet hoger zijn dan €. 5.000,00 

 
De all-in prijs bij Drechtsteden Echtscheidingen.nl wordt alsvolgt samengesteld:

Partijen hebben geen recht op een toevoeging         All-in prijs
Partijen hebben beiden recht op een toevoeging         de eigen bijdrage p.p. opgeteld
Éen partij heeft recht op een toevoeging         de eigen bijdrage + ½ all-in prijs

 

 
De kosten voor de advocaat die het verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank en de griffierechten ( ca. €. 285,00) zitten niet in de all-in prijs. Deze kosten zult u aan de advocaat van uw keuze of direct aan de rechtbank moeten voldoen. De kosten van de advocaat zullen niet erg hoog zijn omdat het convenant al is opgesteld; het werk is reeds gedaan. De kosten voor de advocaat zullen meestal maximaal ca. €. 650,00 bedragen. U moet dit zelf met de advocaat overeenkomen. Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan is de eigen bijdrage minimaal €. 340,00.
 
 
 
Voor de kosten van de gehele bemiddeling vragen wij u een all-in prijs die we tijdens het intake gesprek zullen bespreken. Wat krijgt u hiervoor:

- Een geheel vrijblijvend intake gesprek. Dit duurt meestal zo’n 30 minuten.
- Alle mediations en e-mail verkeer.
- Opstellen definitief convenant.
- Alle berekeningen voor kinder- en partneralimentatie bij iedere aanpassing van het concept convenant.
- Alle fiscale berekeningen, vermogensopstellingen en financiële gevolgen bij iedere aanpassing van het concept convenant.
- Alle kosten voor de mediationruimte en reiskosten. (tot 30 km )
- Alle kosten van correspondentie (uiteraard met toestemming van beide partijen), met eventuele derden.
- Alle kosten m.b.t. kopieer-, administratie-, en kantoorkosten.
 
U krijgt bij ons geen extra kosten dan wat is afgesproken in de mediationovereenkomst. Na het ondertekenen van het definitieve convenant krijgen de partijen ieder een factuur van 50% van de totale kosten, waarbij in de factuur voor de alimentatiegerechtigde de kosten voor de alimentatieberekeningen zijn uitgesplitst. Deze zijn namelijk aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Zodra het hele factuurbedrag is voldaan, sturen wij de stukken door naar uw advocaat of de advocaat die regelmatig voor partijen van Drechtsteden Echtscheidingen.nl een verzoek tot echtscheiding aanvraagt. Een huwelijk kan alleen door een beschikking of uitspraak van een rechter worden beëindigd. Er moet dus een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Alleen een advocaat mag dit doen. Partijen hebben dus altijd een advocaat nodig om te kunnen scheiden. De kosten voor de advocaat en de gerechtskosten (ca €. 285,00) zijn niet in de all-in prijs van Drechtsteden Echtscheidingen.nl opgenomen. Deze kosten zullen niet erg hoog zijn omdat er al een definitief convenant is; het werk is al gedaan. Mogelijk kan de advocaat een toevoeging voor u aanvragen waardoor de kosten kunnen oplopen tot maximaal €. 340,00 eigen bijdrage. 
 
Hoelang de bemiddeling bij een scheidng duurt is lastig vooraf te bepalen en hangt geheel van de partijen zelf af. Het hele proces kan een of twee weken in beslag nemen maar kan ook maanden duren. Partijen willen meestal zo snel mogelijk alles rond hebben maar tijdens het hele proces moeten er telkens beslissingen worden genomen. Hoe gaan we om met de kinderen? Kan ik partneralimentatie vragen en hoeveel? Wat voor gevolgen heeft dit voor een mogelijke hypotheekaanvraag? Als ik afstand doe van pensioen of alimentatie, wat geef ik dan eigenlijk weg? Hoe gaat het financieel na de echtscheiding?
 
Een groot gedeelte van het proces gaat via e-mail verkeer. Partijen krijgen regelmatig informatie (fiscaal, financieel en juridisch) over de gevolgen van hun beslissingen totdat uiteindelijk, na meestal 5 of 6 aangepaste versies van het convenant, het definitieve convenant wordt bereikt. Wat voor de ene partij een makkelijke beslissing is, is soms voor de andere partij een onoverkomelijk probleem en er zal in een mediationgesprek over moeten worden beslist. Een belangrijke factor in de begeleiding is hoe snel wij de benodigde informatie krijgen om een convenant te kunnen opstellen. Wij zullen altijd de voortgang goed in het oog houden en, bij stagnatie, er bij partijen op blijven aandringen om de benodigde informatie te verstrekken. De reden van een stagnatie is meestal de sleutel voor een snellere voortgang van het hele echtscheidingsproces. De voortgang is heel belangrijk maar mag natuurlijk niet leiden tot overhaaste beslissingen. Iedere echtscheiding heeft, voor beide partijen afzonderlijk, zijn tijd nodig.
 
PS. Aan ons zal het zeker niet liggen!
 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


Scheiden zonder rechter
Uncategorized
0
Sterke toename van het aantal scheidingen
Uncategorized
0

logo RMA